מיסוי הכנסה על השכרת דירה: בחירת המסלול המתאים

למי שבבעלותו דירות מגורים מושכרות בישראל, יכול לבחור באחת מתוך שלוש חלופות לתשלום מס על השכרת דירה. לכל אחד מהמסלולים ישנם יתרונות וחסרונות. כדי לדעת איזה מסלול מיסוי דירת מגורים הוא המתאים ביותר עבורכם, עליכם לבחון את ההיבטים הרלבנטיים הנכונים לכם: הכנסות חלופיות, מספר נכסים וכו'. מסיבה זו יש יתרון במסירת דירה לחברת ניהול מתמחה שתודא שאתם נהנים מהמסלול האופטימלי

המסלול הרגיל: תשלום מס הכנסה מלא על ההכנסה מההשכרה בשיעורי המס הקבועים בסעיף 121 לפקודת מס הכנסה. לצורך קביעת ההכנסה החייבת, יותרו בניכוי כל ההוצאות ששימשו בייצור ההכנסה בשנת המס, ובין היתר: הוצאות אחזקה ותיקונים, הוצאות מימון, מסי ארנונה ופחת.

מסלול מס מופחת: בהתאם לחלופה זו, אשר מקורה בסעיף 122 לפקודת מס הכנסה, יוטל תשלום מס הכנסה בשיעור מופחת של 10% בלבד. במקרה זה, אין המשכיר רשאי לדרוש הוצאות או פחת, כך שהמס משולם למעשה על סך כל ההכנסה מהשכירות. על המשכיר לשלם את המס המופחת תוך 30 יום מקבלת דמי השכירות.

מסלול פטור מלא: על פי חלופה זו, זכאי המשכיר לפטור מלא ממס על ההכנסה מדמי השכירות על לתקרה קבועה (אשר נכון ל- 2008, עומדת על 4,200 ₪ לחודש) זאת בהתאם לחוק מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים) (הוראת שעה). במסלול זה לא ניתן לדרוש פחת. במידה וההכנסה מדמי השכירות עולה על התקרה הקבועה בחוק, כפל יתרת ההכנסה תחויב במס לפי המסלול הרגיל ויוכרו הוצאות באופן יחסי לשיעור ההכנסה החייבת לעומת כלל ההכנסות.

כפי שכתבנו, כדי לבחור את המסלול האופטימאלי לכל שוכר יש לשקול שיקולים שונים ולבחון את הנסיבות תוך מתן דגש למספר שאלות. בין היתר:

מה היקף ההכנסה המתקבלת מדמי השכירות, האם היא חורגת מהתקרה, ואם כן בכמה?

מהו שיעור המס החל על המשכיר?

מה היקף ההוצאות שמוציא המשכיר ביחס להכנסות?

האם יש למשכיר כוונות למכור את הנכס בעתיד הנראה לעין? ומהי ההשלכה של בחירת מסלול מיסוי דמי השכירות, על מס השבח אם יחול בעת המכירה (למשל הזכות לניכוי הוצאות מהשבח, הוספת פחת לשווי המכירה)

שאלות אלו צריכות להיבחן בכובד ראש, תוך התייעצות עם מומחים בתחום. כל אדם לגופו וכל מקרה ונסיבותיו הייחודיות.

שימור מבנים

הדרך להפיק את המירב מתוכנית שימור מבנים שחלה עליכם

לקריאת המאמר המלא

החברה המנהלת

איך שימוש בניהול מקצועי יקפיץ את הרווחים שלכם

לקריאת המאמר המלא