תחזוקה שוטפת ופיקוח צמוד

למצבו של הנכס יש השפעה גדולה על גובה השכירות שניתן לגבות ולכן על התשואה. בנוסף, תחזוקה מונעת ושמירה על הנכס במצב נאות, תמנע מכם בהמשך כניסה להוצאות גדולות ותיקונים יקרים. מסיבה זו, אנו מנהלים מעכב שוטף אחר מצב הרכוש, ופיקוח צמוד על אחזקתו.

בנוסף, מכיוון שאנו מוסרים עבודות רבות ובהיקפים כספיים גדולים לבעלי מלאכה וקבלנים, הרי שמחירי האחזקה, השיפוצים והתיקונים באמצעותנו, יהיו זולים משמעותית, מהמחירים שבעל הבית יקבל באופן פרטי.