השכרת נכס: ממציאת השוכר ועד להבטחת הגבייה והתשלומים

כל יום שהנכס עומד ריק - ללא שוכרים, משמעותו אובדן הכנסה. לכן, גם כאן, השקעה בחברת ניהול שתוכל לצמצם את החלון שבין השוכרים למינימום ולעתים לסגור אותו לחלוטין, חשובה מאוד.

כך, לקוחות פירר הנהלת רכוש נהנים משירות של השכרת נכסים: דירות, בתים, משרדים ומסחר וללא דמי תיווך.

אנו מפרסמים באפיקים השונים את הנכס לקראת פינויו, במטרה לצמצם למינימום את התקופה בה הנכס ריק. אנו מאתרים שוכר פוטנציאלי מתאים, מוודאים כי הוא מחזיק בבטוחות מספיקות (ערבות בנקאית, ערבות אישית, ערבים, שטרות בטחון וכדו'). מנהלים מו"מ עד לחתימה על חוזה שכירות ובהמשך, העברה מסודרת של החשבונות השונים על שמו של הדייר.

לאחר שהחוזה נכנס לתוקף, אחד מתפקידינו העיקריים הוא לאכוף את גביית דמי השכירות, וכל יתר התשלומים הנוספים החלים על הדייר. אנו מוודאים שהדייר עומד בכל ההתחייבויות: תשלום ועד הבית, תשלומי הארנונה, חשמל, מים וגז.

תוכנת מחשב ייחודית אשר פותחה עבורנו, ונשענת על הניסיון הגדול שלנו בניהול נכסים, בהנהלת החשבונות ובניהול הנכס.