מחלקה לטיפול בדיירים מוגנים וניהול נכס מוגן

פירר הנהלת רכוש מתמחה בכל הקשור בטיפול בדייר מוגן, על פי חוק הגנת הדייר, לרבות מעקב ובחינת כל מקרה לגופו בהתאם לחוזה השכירות ובהתאם להוראות החוק, יישום עילות הפינוי במקרה הצורך, העלאת דמי השכירות בהתאם לתיקוני החקיקה בשנים האחרונות, ניהול מו"מ עם הדייר המוגן במטרה להגיע להסכם פינוי הוגן ועוד.

מניסיוננו הגדול בתחום, מקרים רבים הנראים קשים ברגע הראשון, ניתנים לפתרון בעזרת טיפול מקצועי, בדיקת החוזים, ניהול דיאלוג עם הדיירים וכו'. אם אתם בעלי בתים המחזיקים בנכס מוגן ומבקשים לבחון את האפשרות להגדיל את דמי השכירות, להביא לסיום ההתקשרות עם הדייר, או לנהל אותו ברמה השוטפת בצורה מקצועית ויעילה יותר, נשמח להזמינכם לפגישה.