טיפול בתשלומים ובהנהלת חשבונות

ניהול הנכס כרוך בשורה של תשלומים והיטלים. לעתים מעט קשה לעקוב אחריהם וכך אתם עלולים להקלע לפיגורים או סיבוכים.

שירות התשלומים והנהלת החשבונות המלאה שאנו מעניקים, נועדה להוריד מכם את כאב הראש ולהסתפק בקבלת דמי השכירות החודשיים ודו"ח מסודר שבו תקבלו בצורה מפורטת את רשימת ההוצאות וההכנסות של הנכס.

השירות כולל את ביצוע כל התשלומים לרשויות השונות: מס הכנסה, מקדמות, מע"מ, ארנונה, חשמל וכדומה.

אחת לחודש אנו מעבירים לחשבון בעל הבית את ההכנסות, בקיזוז ההוצאות של החודש החולף.

לצורך ביצוע התשלומים השונים, אנו נעזרים בתוכנת המחשב אשר פותחה במיוחד עבורנו. התוכנה מאפשרת לנו להפיק באופן עדכני ושוטף דוחות מחשב, בהתאם לצרכי הלקוח: דו"ח מלא אחת לחודש או לשלושה חדשים, על פי בקשת הלקוח.